Gjøding Gårdssamvirke - Oppstart
1 min read

Gjøding Gårdssamvirke - Oppstart

Fra Gårdsgruppa. Vil du være med å danne et samvirke som har som formål at vi får eierskap til gården? Den 22.01.2020 kl. 18.00 i Presteboligen vil det bli avholdt stiftelsesmøte for opprettelsen av et nytt samvirke.

Videreformidler informasjon fra Gårdsgruppa.


Vil du være med å danne et samvirke som har som formål at vi får eierskap til gården?

Den 22.01.2020 kl. 18.00 i Presteboligen vil det bli avholdt stiftelsesmøte for opprettelsen av et nytt samvirke.

Forslag til vedtekter vises under dersom du er logget inn med en Google-konto og er gitt tilgang til huseierforeningens delte mappe der. Merknader:

  • Endring i andelseinskudd, antagelig til kr. 1000
  • Flere plasser i styret, med ønske om å inkludere noen sambygdinger, kanskje med gårds-kompetanse
  • Prioritet å få registrert samvirket; første årsmøte vil ta opp eventuelle andre endringer i vedtektene