Årsmøteinnkalling 2022
1 min read

Årsmøteinnkalling 2022

Det blir årsmøte i Huldra Huseierforening søndag 24 april kl 16-17 i Nøkkefaret 18.

Frist for innsending av saker er søndag 27 mars. Årsmelding og regnskap vil bli sendt ut sammen med dagsorden senest en uke før årsmøte.