Bakgrunn
2 min read

Bakgrunn

Bakgrunn
Photo by Joakim Honkasalo / Unsplash

En forening til besvær

Historien har vist at en del av beboerene i grenda mener at boligkjøpet innebærer større forpliktelser enn det som kan forventes ut ifra kjøps-betingelsene. De mener altså at man har "kjøpt" seg inn i flere forpliktelser enn det som følger av boligkjøpernes avtaler med utbygger/grunneier.

Et flertall av disse er også meget aktive med organisasjonsarbeide i grenda, og har til stadighet lobbet og mobilisert for flertall ved saker i Huldra Beboerforening som går utover disse forpliktelsene. De mener at boligeiere i grenda kan forpliktes til å betale for vilkårlige utgifter som kan sies å være av økologisk interesse, som for eksempel seminarer og foredrag.

Det er en erkjennelse at disse stemmene også stadig har presset på for å påtvinge boligeierne medlemskap i felleshus, andelslandbruk mv. gjennom det pliktige medlemskapet i en beboerforening, og videre bla. at man som boligeier må betale lik andel av utgiftene til å flytte skjemmende anlegg foran andres boligtomter.

Dette har gjort at en del av oss i grenda har funnet det nødvendig å opprette en forening som er i tråd med våre avtaler med utbygger/grunneier. Vi har med Huldra Huseierforening fått det vi betalte for, og den friheten som var avtalt.

Vi synes selv det er litt kjipt med to huseierforeninger i slik en liten og tett grend, men det måtte altså til for å kunne opprettholde det avtalerettslige grunnlaget vi kjøpte bolig ved her.

Utbygger/grunneiers rolle

Merk! Her omtales utbygger/grunneier frem til 2020. Ny utbygger/grunneier, Hurdallandsbyene AS, omtales ikke her.

Utbygger/grunneier omtales her samtidig, ettersom flere av personene i utbyggerselskapet og grunneiendommen satt som eiere av begge deler.

Utbygger/grunneier eier og bor i et par av boligene i grenda, og kunne med letthet ha avklart overfor medlemmene i Huldra Beboerforening at de ikke kan påtvinge andre boligeiere i grenda ytterligere forpliktelser:

  • Utbygger/grunneier har i sine avtaler med boligkjøperne stilt som vilkår at man plikter å være med å betale sin forholdsmessige andel av drift og vedlikehold av fellesarealer - internveier, felles rekreasjons-/lekeområder etc.
  • Utbygger/grunneier har uttrykkelig avtalt at det er de som tar seg av utviklingen av de samme fellesarealer.
  • Utbygger/grunneier har også uttrykkelig sagt at de anser seg ferdige med utviklingen av fellesarealer.

De har foreløpig ikke hatt stort nok mot til å innrømme dette, enda de samarbeider med erfarne utbyggere. Muligens fordi de har lovet noen av boligkjøperne noe mer eller annet enn det som følger av salgsprospektene til Mamatoto AS / Filago AS / Aktivhus Hurdal AS / Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA.