Gang/sykkelvei - oppdatering
1 min read

Gang/sykkelvei - oppdatering

Hurdal kommune har nå etter grundig vurdering godkjent en rammetillatelse for gang/sykkelvei fra Gjøding gård. Det har vært en del diskusjon om belysning av veien og kommunen har besluttet at det skal være belysning, men diskre lys som ikke bidrar til unødvendig lysforurensing.

Bygging av en gang/sykkelvei er et rekkefølgekrav som må gjennomføres før det kan settes i gang med arbeid på boligtun 2-5.

Dersom rammetillatelsen for G/S vei ikke påklages til Statsforvalteren i Viken, vil Hurdal Landsbyene AS sette i gang med prosjektering av belysning og utarbeidelse av Igangsettelsessøknad etter at klagefristen har gått ut tidlig i januar.

Det opplyses også at Telenor som ønsker å tilrettelegge for at fiberlinjer legges i bakken langs gang/sykkelveien når denne bygges, slik at bredbånd fra Telenor kan bli tilgjengelig etterhvert som utbyggingen skjer.