Invitasjon - Infomøte Gjøding Gård
1 min read

Invitasjon - Infomøte Gjøding Gård

Hurdal Landsbyene AS ønsker å invitere alle beboere i Hurdal Økolandsby og andre interesserte til et informasjonsmøte neste onsdag (11. august) kl. 18:00 nede på gårdstunet til Gjøding gård.

Videreformidling informasjon fra Hurdal Landsbyene AS ved Erik og Tore Borthen.


Hurdal Landsbyene AS ønsker å invitere alle beboere i Hurdal Økolandsby og andre interesserte til et informasjonsmøte neste onsdag (11. august) kl. 18:00 nede på gårdstunet til Gjøding gård for å gi en introduksjon til våre planer fremover. Vedlagt er invitasjonen til møtet.