Informasjon om Huldra Huseierforening
1 min read

Informasjon om Huldra Huseierforening

Det vil bli hengt opp en plakat på oppslagstavla ved postkassene med følgende informasjon om Huseierforeningen.

Det vil bli hengt opp en plakat på oppslagstavla ved postkassene med følgende informasjon om Huseierforeningen.


Informasjon om Huldra Huseierforening

 • Vi mener det er nøye hvilke felles utgifter som hver
  huseier i grenda har plikt til å betale.
 • Andre utgifter (eks sosiale tiltak) er det frivillig om man
  vil betale. Ethvert medlem kan ta initiativ til sosiale
  tiltak eller grupper eller annet.
 • Det er ikke rom for et overordnet organ som endrer på
  rettigheter og plikter som en huseier i grenda har, eller
  for å representere boligeiere utad.
 • Våre regler kan bare endres dersom alle i foreningen er
  enig om endringen.

Vil du bli medlem eller lurer du på noe? Ta kontakt på epost
[email protected] eller mobil 41610622. Du
finner også informasjon på www.huldrahuseierforening.no