Nytt tidspunkt: Informasjonsmøte - Hurdallandsbyene AS
1 min read

Nytt tidspunkt: Informasjonsmøte - Hurdallandsbyene AS

Oppstart er flyttet til kl 19:00, ferdig til 21:30.

Vidresendt fra Tore / Hurdallandsbyene AS:


Kjære naboer i Økolandsbyen.

Nesten et år er gått siden vi hadde et infomøte og vi har vært veldig stille i mellomtiden selv om vi har jobbet hardt.

Vi ønsker nå å invitere dere alle til et informasjonsmøte torsdag 27. april kl. 19-21.30. Møtet vil bli holdt på Kirketunet i 1 etg.

Forslaget til agenda for møtet er som følger:

Info fra Hurdal Landsbyene om

a) Info om saksbehandling og innspill til utbygging av gang/sykkelvei

b) Utbygging av nye hus i Økolandsbyen

c) Utbygging av neste tun

Info om driften på Gjøding gård

a) Parsell landbruket

b) Abonnement på økologiske grønnsaker/matpakker

c) Videre planer for gården

Arbeidsverksted for Realsameiet for Fellesareal - Parkering / Lekeplasser / Gangveier / Grøntarealer

a) Info om prosessen

b) Forslag til vedtekter

c) Samskapingsverksted

Vi håper dette vil være interessant og relevant for alle, og at det vil gi alle en god mulighet til å lære mer om det som skjer i og rundt Økolandsbyen.

Møtet vil bli ledet av Erik, og det vil også være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Vi vil også sørge for at det blir servering av drikke.

Vi håper å se dere alle på møtet og ser frem til en hyggelig kveld sammen!

Med ønske om en solrik og fin påske.