Skilting iht. bilfri grend
1 min read

Skilting iht. bilfri grend

Det har (endelig) blitt satt opp riktige skilter for trafikk på internveiene i grenda.

Det har (endelig) blitt satt opp riktige skilter for trafikk på internveiene i grenda.

Vi minner igjen på § 5 Bilfritt område i foreningens vedtekter, i samsvar med kjøpsbetingelser:

Huldra Økogrend (boligtun 1a og 1b) er solgt som bilfritt område. Huseierforeningens medlemmer skal derfor bidra til at det ikke kjøres i grenda. Styret har således mandat til å sette i verk de tiltak som trengs for å holde grenda bilfri. Unntak gjelder for beboere og deres besøkende med midlertidig eller varig nedsatt funksjonsevne, flytting og annen tung transport. Parkering må uansett ikke hindre fremkomst for utrykningskjøretøy eller være til hinder for brøyting, strøing og annet vedlikehold.

Og presiserer at daglig el-bil lading ikke er lov.

Note! På oppfording fra medlemmer pressiseres det følgende:

Styret i Huseierforeingen anser ikke daglig lading av el-bil som nødvendig kjøring, da dette kan løses på andre måter. Feks har noen spesifikt køpt bolig nær parkeringplassen pga el-bil lading, andre passer på å hurtiglade på veien før de kommer inn til Hurdal.

I vinterhalvåret er det mørkt når de fleste skal til og fra jobb og barnehage, det er glatt, og flere har for stor fart. Huseierforeningen har i høst fått klager fra småbarnsforeldre som anser det som utrygt for barna i krysset til Nøkkefaret; De merker dette når det "rushtid" og de skal til/fra egen bil og må passe på at barna ikke løper i forveien ut i krysset. Vi håper på forståelse for småbarnsforeldrenes bekymring og at Huseierforeningen setter barnas trafikksikkerhet høyt.

Over tid vil det bli langt flere el-biler i grenda, innkjøring for lading vil eskalere, og risiko for en alvorlig ulykke øker. Derfor er dette er ikke en negativ holding til elbiler, men et håp om at elbileiere (og andre) skal være sitt ansvar bevisst og søke løsninger utover å forlange å få kjøre inn til huset fordi det er enklest. Feks kan elbileiere avtale med noen som bor ved parkeringplassen om lading, eller de kan organiserer seg og finner en felles løsning som ikke innbærer unødvendig (ulovlig) innkjøring for regelmessig "daglig" lading.