Referat årsmøte 2020
1 min read

Referat årsmøte 2020

Referat fra årsmøte for Huldra Huseierforening 2020.

Referat fra årsmøte for Huldra Huseierforening (6 i Hurdal kommune) 29.02.2020 kl. 13 i Nøkkefaret 18.