Grusing av internveier
1 min read

Grusing av internveier

Arbeidet starter opp 20.10 og vil stå på noen uker av og på - i denne perioden ber om å være ekstra oppmerksom på ikke å la ting (og biler) stå langs veier mm.

Alle biler må flyttes fra øvre parkering innen onsdag 20.10, da grusing av denne er først.

Ikke stå langs Landsbyveien og ved brakkeplassen, da de trenger plass til mellomlagring og transport.

Oransje spray på bakken er kabelpåvisning, denne må være tilstede så lenge som mulig.

Ved akutte spørsmål kan Leif Magne kontaktes på mobil 41470627.