Vedlikehold av internveier
1 min read

Vedlikehold av internveier

Melding om planlagt vedlikehold av internveiene i grenda.

Arne Fagerli kommer på sensommeren for å gjøre vedlikehold av internveiene i grenda.

Det innebærer oppgrusing av topplaget ("slitelag") og rensing av grøfter / stikkrenner. I tillegg er det planlagt å "kutte inn" veiene der de har sklidd ut over hensiktmessig bredde, slik som i bakken fra postkassene ned til Landsbyvegen.

I den forbindelse er det også mulighet å melde inn andre veiforhold som ønskes utbedret som en del av vedlikeholdet. Send epost til [email protected].

Det vil bli gitt mer informasjon om dette etterhvert.