Drenering og snøbrøyting
2 min read

Drenering og snøbrøyting

Høsten nærmer seg, og en delegasjon fra styrene har har hatt befaring av internveiene i grenda sammen med snøbrøyter/gruslegger.

Høsten nærmer seg, og en delegasjon fra styrene har  har hatt befaring av internveiene i grenda sammen med snøbrøyter/gruslegger Arne Fagerli. Noe kritiske vei-hull har blitt fylt igjen, og det er en del feildrenering rundt omkring, samt noen tette dreneringsrør.

Snøbrøyting

Beboere bes ikke kaste snø ut i gata. Grunnen til dette er at det dannes is-kuler under snøhaugene som ødelegger for jevn brøyting. Dette akkumulerer, med fare for at traktoren slingrer etterhvert som det blir større ujevnheter utover vinteren. Dette gjelder spesielt mellom rekkehusene nederst i Nøkkefaret (K).

Brøytemannen meldt om trange passasjer ved (D) og (G). Det står en bil til lading ved (G), og denne må flyttes ved brøyting. Dette burde imidlertid ikke være et problem, siden dette skal være en bilfri grend.

Nøkkefaret er trangt og langt for traktoren å brøyte. Benken som står på snu-hammeren (J) må derfor flyttes unna slik at øverste delen av plassen kan brukes som snø-deponi.

Påfyll av masse

Det er fylt på subbus i hullene opp innkjørselen til P1 (B) og i hullene i asfalten på Landsbyvegen nedenfor, samt flere andre steder på internveiene etter skjønn fra grusleggeren.

Innkjørselen til P1 (B)

Det er også foreslått å se om det kan lønne seg i lengden å bruke et alternativt asfalt-materiale der det slites mest, men det må ansees over noen sesonger.

Drenering

Flere av dreneringsrørene begynner å tettes. Ved (B) og (C) fant vi ikke utgangen til røret, så det må graves frem. Ved (C) er det utsig av vann fra veien på oversiden av byggeplassen i svingen.

Platået (F) i nordøst hjørnet av grenda er feil-drenert og det dannes store dammer ved snøsmeltingen. Bakken ned (F) er også utsatt for slitasje, så mulig bakken kan gjøres slakkere og lenger for å drenere platået?

Veien fra postkassene forbi halmhuset (H) er "udrenert" på begge sider, og det fører til erosjon/utflyting. På nordsiden trekker vannet inn mot leilighetene ovenfor søppelkassene, og på sørsiden trekker vannet under leilighetene øverst i Nøkkefaret og samles langs hagemuren ved (I). Nøkkefaret derfra og nedover er ofte en eneste lang is-sklie rundt påsketider, og ved (K) samles vann fra (H), (I) og (J).

Veien ved (H) er også betydelig bredere enn det som trengs, så det er mulig at drenering og litt "landscaping" der kan gjøres under ett.


Dette er bare en første befaring, så om du vet om noen andre vedlikeholds-punkter for internveiene, send gjerne en e-post.