Velkommen
1 min read

Velkommen

Velkommen

En landsby med tid til livet

Huldra Huseierforening ble stiftet for å ta seg av medlemmenes rettigheter som huseiere. Medlemskap innebærer ingen andre forpliktelserenn det man har i hvilket som helst annet boligfelt hvor man dekker sin andel av drift og vedlikehold av internveier og annet fellesareal som ikke er offentlig eiendom.

Vårt formål er at rollen som boligeier skal inneholde minst mulig obligatoriske forpliktelser. Vi arrangerer og organiserer oss i mye, men det gjør vi utenfor foreningen.

  • Vi består av engasjerte mennesker, men som forening blander vi oss i minst mulig.
  • Vi er en forening med størst mulig takhøyde
  • Huldra Huseierforening beskytter din frihet som boligeier
  • Vi tilbyr minst mulig formaliteter.
  • Vi tilbyr samhold mellom boligeiere i grenda.

Formål

Vårt formål er at rollen som boligeier skal inneholde minst muligforpliktelser. Vi arrangerer og organiserer oss i mye, men det gjør vi utenfor foreningen. Vi har ingenting i mot at folk forplikter seg, men det skjer utenfor foreningen. - Når den enkelte selv ønsker det.

Vi tilbyr derfor et trygt alternativ til Huldra Beboerforening, hvor sterke stemmer stadig presser på for at medlemskap skal innebære mer forpliktelser enn drift og vedlikehold av internveier og øvrige fellesområder.

Organisk sosialt fellesskap

Her kan du velge. Være for deg selv i den vakre grønne oasen Hurdal. Aktivisere deg i forskjellige grupper. Realisere deg selv. Revitalisere deg selv. Finne deg selv. Sosialisere deg på kryss og tvers.

De fleste som flytter hit ønsker mer sosialt fellesskap. Noen legger mer i det enn andre. Andre ønsker å være for seg selv. Alle varianter er ok. Sikkert er det at her er det mangfoldige interesser.

Våre medlemmer

Våre medlemmer har variert bakgrunn, og det setter vi alle pris på. Våre interesser er like variert som våre bakgrunner. Vi består av altmuligmenn og kvinner, blant annet dataprogrammere, designere, jurister, helsepersonell, lærere og frilansere.